Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun po­lii­si: Lauan­tain mo­po­miit­ti sujui koh­ta­lai­sen rau­hal­li­ses­ti – kym­men­kun­ta mopoa mää­rät­tiin kat­sas­tet­ta­vak­si, kah­del­ta kus­kil­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin moot­to­ri­pyö­rät

Oulun poliisi valvoi lauantaina järjestettyä mopomiittiä. Poliisin mukaan varsinainen mopomiitti sujui kohtalaisen rauhallisesti, vaikka nuoria oli paljon liikkeellä eritoten Kempeleessä.

Mopomiitin kanssa samaan aikaan Kempeleessä järjestettiin toinen kokoontuminen, jossa väkeä oli liikkeellä autolla. Tästä aiheutui poliisin mukaan jonkin verran häiritsevää meteliä.

Kahta moottoripyöräilijää epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Varsinaisen mopomiitin alkaessa he eivät pysähtyneet poliisin antamasta pysäytysmerkistä, vaan yrittivät paeta. Poliisin mukaan kuljettajat jäivät lopulta kiinni. Rikosepäilyn lisäksi heidän ajoneuvonsa takavarikoitiin.

Poliisin mukaan liikkeellä oli viritettyjä mopoja ja osassa etenkin äänenvaimennus oli puutteellinen. Noin kymmenen mopoa määrättiin katsastettaviksi.

Muutama mopoista oli viritetty niin, että poliisi totesi ne kevytmoottoripyöriksi rakenteellisen nopeutensa puolesta. Näillä ajopeleillä liikkuneet kuljettajat määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon, koska heidän ajo-oikeutensa riitti vain mopon kuljettamiseen.