Nuoret: So­ke­ri­deit­tai­lu on ilmiö, johon nuoret tör­mää­vät jat­ku­vas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Oulun lu­kioi­den tun­ti­kier­to­jär­jes­tel­mä ja päät­tö­viik­ko otetaan uuteen tar­kas­te­luun – moni kokenut muu­tok­set kuor­mit­ta­vik­si

Moni lukiolainen on kokenut uudistukset stressaavaksi, ahdistavaksi ja kiireiseksi. Arkistokuva.
Moni lukiolainen on kokenut uudistukset stressaavaksi, ahdistavaksi ja kiireiseksi. Arkistokuva.
Kuva: Tiina Wallin

Oulun lukioissa otetaan uudelleen tarkasteluun syksyllä käyttöön otettu uusi tuntikiertojärjestelmä ja siihen liittyvä päättöviikko, tiedotteessa kerrotaan. Taustalla on palaute, jonka mukaan opiskelijat kokevat uudistukset kuormittaviksi.

Uudistuksen myötä Oulussa siirryttiin 95-minuuttisiin oppitunteihin. Päättöviikolla aamun kokeen jälkeen järjestetään oppitunteja, kun aiemmin kokeen jälkeen sai lähteä kotiin keskittymään seuraavan aamun kokeeseen.

Muutokset ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Päättöviikon käytäntöjen muuttamiseksi on tehty myös kuntalaisaloite. Lisäksi lukioiden opetussuunnitelman toteutumista koordinoiva ohjausryhmä on tehnyt palautekyselyn, jossa tarpeet päättöviikon käytäntöjen muuttamiseksi nousivat esille.

Palautteen perusteella ohjausryhmä kertoo käynnistävänsä välittömästi toimenpiteet asian parantamiseksi. Asiaa selvitetään rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Opettajat tekevät ehdotuksensa yhteisissä oppiaineryhmien tapaamisissa. Opiskelijat työstävät kokonaisuutta opiskelijakuntien vetäminä lukioilla sekä Oulun nuorten edustajiston (ONE) kokouksessa.

Tiedotteen mukaan parannuksia pyritään toimeenpanemaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tarkoituksena on, että uudistunut periodin päättöviikko otetaan käyttöön viimeistään lukuvuoden kolmannen periodin lopussa.

Lue myös:

"Olen vä­sy­nyt, en jaksa. Kuulkaa minua, kuulkaa meitä", kir­joit­taa ou­lu­lai­nen lu­kio-opis­ke­li­ja

Opis­ke­li­ja kri­ti­soi muu­tok­sia, jotka syksy toi Oulun lu­kioi­hin: "Tun­neil­la on ras­kas­ta kes­kit­tyä, ja päät­tö­viik­ko on yksi iso häs­lin­ki"

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­ta­vat­ko pi­dem­mät op­pi­tun­nit jak­sa­mis­ta lu­kiois­sa?