Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Sykkelit
Oulun kaupunkipyörien kilpailutuksen keskeyttämispäätöksestä harkitaan valitusta markkinaoikeuteen – jos valitus onnistuu, lautakunnan päätös joudutaan pyörtämään tai päätös pitää tehdä uudelleen

Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­na­oi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

27.10.2021 15:56 3
Tilaajille