Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Oulun kau­pun­ki toivoo kevään ke­hys­rii­hes­tä ra­hoi­tus­ta poh­joi­sen lii­ken­tee­seen ja ke­hi­tys­toi­min­taan

Oulun kaupungin julkaisemassa muistiossa toivotaan rahoituspäätöksiä muun muassa kaksoisraiteelle, asemakeskukselle ja Radiopuistolle.

Oulun kaupungin julkaisemassa muistiossa nostetaan esille Pohjois-Suomelle tärkeitä aloitteita ja hankkeita, joihin edellytetään rahoituslinjauksia kevään kehysriihessä. Muistion ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Päivi Laajala (kuvassa), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sekä valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Oulun kaupungin julkaisemassa muistiossa nostetaan esille Pohjois-Suomelle tärkeitä aloitteita ja hankkeita, joihin edellytetään rahoituslinjauksia kevään kehysriihessä. Muistion ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Päivi Laajala (kuvassa), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sekä valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki toivoo kevään kehysriihessä rahoituslinjauksia muun muassa Liminka-Oulu–välin kaksoisraiteen toteuttamiseksi, Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittämiseksi sekä Radiopuistolle. Oulun kaupunki on julkaissut muistion, jossa on kirjattu pohjoisen Suomen kannalta tärkeimpiä aloitteita ja hankkeita, joille toivotaan rahoitusta kevään kehysriihessä.

Oulun kaupunki pitää tärkeänä, että valtion kehyspäätökseen sisällytettäisiin vähintäänkin Liminka-Oulu-kaksoisraiteen toteuttaminen ja Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittäminen. Kaksoisraiteen kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja asemakeskushankkeen kustannusarvio täsmentyy vuoden 2022 aikana.

– Pohjoisen liikennehankkeilla tuetaan koko Suomen kasvua ja huoltovarmuutta. Suomen elinkeinoelämän suurinvestoinnit keskittyvät hyvin vahvasti Pohjois-Suomeen, Oulun kaupungin tiedotteessa todetaan.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän (kesk.) ja valtuuston puheenjohtaja Juha Hännisen (kok.) allekirjoittamassa muistiossa esitetään myös rahoitusta kasvuinvestointeihin ja kehitystoimintaan.

Kaupungin toiveena olisi, että julkisen innovaatiorahoituksen taso nostettaisiin vastaamaan globaalin eturivin alueiden rahoitustasoa ainakin valituissa avainteknologioissa.

Kaupunki esittää, että valtioneuvosto myöntäisi langattoman tiedonsiirtoteknologian ja tuotekehityksen tiedepuistokonsepti Radiopuistolle 20 miljoonan euron rahoituksen osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sen lisäksi puiston toimijat hankkisivat toiminnalle 100 miljoonan euron yksityiset sijoitukset.

– Lisäksi kaupunki esittää, että valtio varautuu rahoittamaan radiopuistoa vuosien 2022–2030 välillä yhteensä 100 miljoonalla eurolla, joka monistuu yksityisen rahoituksen myötä 450 miljoonaksi euroksi.

Listalla on myös ehdotus Ouluun perustettavasta digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksesta. Lisäksi Oulun kaupunki toivoo kehysriihessä huomioitaisiin se, että työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille vuonna 2024 TE-uudistuksen myötä sekä kuntataloutta vahvistavia toimia koronan vaikutusten vuoksi.