Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Oulun kau­pun­gil­ta voi hakea lah­joi­tus­ra­has­to­avus­tuk­sia ter­veys­pal­ve­lui­den asiak­kai­den vir­kis­tyk­seen

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa on haettavana avustuksia kahdesta rahastosta, Lahjoitusrahastosta sekä H. Marti -rahastosta.

Lahjoitusrahastoavustusta myönnetään kaupungin omille sekä ostopalveluina tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköille. Avustus myönnetään asiakkaiden ja potilaiden virkistystoimintaan.

Lisäksi avustusta voi saada myös sellainen yhteisö tai rekisteröimätön yhdistys, jolla ei ole mahdollisuutta saada avustusta hyvinvointipalveluiden myöntämistä järjestöavustuksista.

H. Marti -rahastosta myönnetään kerta-avustuksia testamentin antajan toiveiden mukaisesti ikäihmisten palveluyksiköiden asukkaiden virkistämiseen. Testamentin mukaisesti avustukset kohdistetaan Haukiputaan suuralueelle.

Avustuksia voi hakea 31. elokuuta mennessä Oulun kaupungin sivuilla.