Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa en­nä­tys­mää­rä rikos- ja rii­ta-asioi­ta – voiko syyt­tee­seen vastata omalta ko­ti­soh­val­ta, uusi laa­man­ni Kari Tur­tiai­nen?

Päällikkötuomarin mielestä tuomioistuinlaitoksen perusrahoitus vaatisi viipymättä merkittävää korotusta.

Oulun käräjäoikeudessa eletään ennätyksellistä vuotta.

Sinne on tullut tänä vuonna vireille niin paljon rikosasioita, että niiden kokonaismäärä vuoden lopussa tulee olemaan yli 4 000.