Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa an­net­tiin tuomio ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yhtiö kaivoi maa-ai­nes­ta liian syvältä lähellä poh­ja­ve­si­aluet­ta

Maansiirtoyrityksessä toiminut mies tuomittiin tiistaina Oulun käräjäoikeudessa ympäristön turmelemisesta. Rikos tapahtui vuonna 2018 Pyhäjärven Pitkäkankaan alueella. Syytettynä oli myös toinen yhtiössä työskennellyt mies, jonka syytteet kuitenkin hylättiin sillä hänellä ei katsottu olevan vastuuasemaa yhtiössä.

Yrityksen toiminta oli oikeuden päätöksen mukaan aiheuttanut  ympäristölle haittaa ulottamalla maanottamisen toistuvasti liian syvälle määräysten vastaisesti. Alueen lähistöllä kulkee pohjavesialueen suojaraja ja vedenottamo.

Oikeus katsoi, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista. Erityisesti pohjaveden pilaantumisriski lisääntyi toiminnan myötä.

Yhtiö myi ja kuljetti kaivetun maa-aineksen ostajille ja hyötyi tästä noin 2.872 euroa.

Yhtiössä vastuuasemassa ollut mies määrättiin maksamaan Ely-keskuksen oikeudenkäyntikulut  915 euroa sekä valtion rikosuhrimaksu. Lisäksi hänen vastuullaan ollut yhtiö määrättiin maksamaan 1900 euroa rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn vuoksi.  Tuomio ei ole lainvoimainen.