Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun ank­ku­ri­tii­mi eh­käi­see nuo­ri­so­ri­kol­li­suut­ta ja puuttuu per­he­vä­ki­val­taan eri alojen am­mat­ti­lais­ten voimin

Ankkuritiimi järjestää nuoren kanssa tapaamisia sekä ohjaa hänet tarvittaessa muun tuen piiriin.

Moniammatillinen ankkuritiimi on aloittanut toimintansa Oulussa maaliskuussa 2022. Tiimi koostuu neljän eri alan ammattilaisista. Ankkuritiimin tavoitteena on puuttua nuorten lainvastaiseen toimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asiakkaina on pääsääntöisesti alaikäisiä nuoria, joilla on hankaluuksia päihteiden käytön ja elämänhallinnan kanssa. Myös rikoksen tehneitä tai perheväkivallasta kärsiviä nuoria pyritään auttamaan.

Oulun ankkuritiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä Riitta Roivainen, psykiatrinen sairaanhoitaja Minttu Honkanen, poliisi Iina Ruohola ja nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero. Tiimi toimii yhteistyössä muun muassa kunnan toimijoiden, koulujen ja harrastusseurojen kanssa. Kuka tahansa voi ilmoittaa ankkuritiimille nuoresta, jonka epäilee hyötyvän tiimin tuesta.

Ankkuritiimi järjestää nuoren tai perheen kanssa 1–5 maksutonta tapaamista. Tapaamisissa kuullaan nuoren näkemys asiasta ja pyritään etsimään nuorelle tehokkaimmin tukea tarjoavia tahoja.