Tilaajille

Oululla oli omat kovat hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teet ennen kuin uusi hal­li­tus pisti vielä ko­vem­mak­si – Oulun ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykänen tutki väi­tös­kir­jas­saan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­ses­ta kaa­voi­tuk­seen

Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen teki väitöskirjan neljässä vuodessa töidensä ohessa.


Kaavoituksen tulisi olla riittävän joustavaa mutta toisaalta myös sitovaa, jotta kaavoissa toteutuisi ilmastonmuutoksen vastainen työ. Elinkeinopoliittisista syistä tavoitellaan yleensä joustavaa kaavoitusta, mutta esimerkiksi ympäristön säilyttämiseksi ja suojelemiseksi kaavoitukselta halutaan sitovuutta.