Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ilkka Vuojala sai ku­vi­tuk­siaan Jarkko Mar­ti­kai­sen kirjaan ja roh­kai­see op­pi­lai­taan lait­ta­maan verk­ko­ja vesille – "Yl­lät­tä­viä asioita voi ta­pah­tua"

Kuvataideopettaja Ilkka Vuojala uskoo luovuuden vaikutuksiin syrjäytymisen ehkäisemisessä ja Suomen maailmanvalloituksessa.

-
Kuva: Anna Pesonen-Smith

Kuka maalasi Mona Lisa -nimisen teoksen?

Kun kuvataideopettaja Ilkka Vuojala, 38, esitti tämän kysymyksen kerran lukion oppitunnilla, vain kaksi oppilasta viittasi.