Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Tilaajille

Oulu saa noin mil­joo­na euroa valtion avus­tus­ta ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­ses­sa

Oulussa rahoituksella palkataan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia sekä perusopetukseen koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia.

Oulu saa liki miljoona euroa valtion avustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Rahalla on tarkoitus palkata varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia sekä perusopetukseen koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia sekä lisätä myös muun muassa tukiopetusresurssia peruskouluille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kaikkiaan lähes 40 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja se tulee käyttää loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.