Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Oulu saa noin mil­joo­na euroa valtion avus­tus­ta ko­ro­nae­pi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa

Oulussa rahoituksella palkataan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia sekä perusopetukseen koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia.

Oulu saa liki miljoona euroa valtion avustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Rahalla on tarkoitus palkata varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia sekä perusopetukseen koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia sekä lisätä myös muun muassa tukiopetusresurssia peruskouluille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kaikkiaan lähes 40 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja se tulee käyttää loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdisti avustusta eniten niihin kuntiin, joiden lapsiin ja oppilaisiin koronaepidemia on pahiten vaikuttanut. Erityisenä tavoitteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien, vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä.

Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt sekä ehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.