Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Peruskoulut: Kym­me­nen ou­lu­lais­opet­ta­jat ker­to­vat, että van­hem­mil­ta tulee rajuja ja asiat­to­mia vies­te­jä

Työtaistelut: Kevään lak­ko­su­man taus­tal­ta löy­ty­vät neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­sen vau­rioi­ta sel­vi­te­tään yhä – ha­vai­tuil­la sä­röil­lä ei ole vai­ku­tus­ta ydin­tur­val­li­suu­teen

Olkijoen kolmosreaktori on tärkeä sähkönriittävyyden kannalta Suomessa. Arkistokuva.
Olkijoen kolmosreaktori on tärkeä sähkönriittävyyden kannalta Suomessa. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

lkiluodon kolmosreaktorin turbiinilaitoksessa havaittiin vaurioita reilu viikko sitten. Teollisuuden Voima kertoo, että syöttövesipumpuissa havaittujen säröjen syitä selvitetään parhaillaan useassa eri laboratoriossa.

Reaktorin koekäyttöohjelman jatkamisen aikataulua päivitetään, kun vaurioiden syy ja korjaustapa ovat selvinneet.

Uudessa kolmosreaktorissa on neljä syöttövesipumppua. Kaikissa niissä huomattiin korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä muutaman sentin pituisia säröjä. Niiden syntymekanismista ei ole vielä varmuutta.

Havaituilla säröillä ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumput ovat samankaltaisia kuin muissa voimalaitoksissa on käytössä. Kolmosreaktorin pumput ovat kuitenkin kooltaan suurempia.

Pumppujen avulla pumpataan vettä syöttövesitankista höyrystimille.

Teollisuuden voima kertoo, että se tiedottaa selvitysten valmistuttua, onko säröillä vaikutusta laitoksen käyttöönoton aikatauluun.

Teollisuuden Voiman tavoitteena on ollut saada Olkiluodon kolmosreaktori säännölliseen sähköntuotantoon joulukuun lopulla. Reaktorin tuotanto on tärkeää, jotta Suomessa riittää sähköä keskitalven kylmimpinä kuukausina.