Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

-
Kuva: Jussi Leinonen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus suunnittelee, miten Nelostietä voitaisiin kehittää Iissä Olhavan, Kuivaniemen ja Myllykankaan kohdilla. Suunnitelmia tehdään yhdessä samanaikaisesti Iin kunnan strategisen yleiskaavan kanssa.

Ely-keskuksen mukaan Pohjois-Iin ja Kuivaniemen väliselle tieosuudelle pyritään saamaan jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie ja eritasoliittymät. Tieosuuden nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 kilometriä tunnissa ja tavoitteena on, että alueella nopeusrajoitus olisi 100 kilometriä tunnissa.

Ely-keskuksen mukaan liikennetarkastelussa tehdään periaateratkaisut Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan liikennejärjestelyistä. Alustavat periaateratkaisut ovat nähtävillä Iin kunnan nettisivuilla.

Lisäksi Iin strategisesta kaavasta järjestetään yleisötilaisuus Nätteporin auditoriossa tiistaina 26. huhtikuuta kello 17–19. Yleisötilaisuudessa esitellään myös Nelostien alustavat periaateratkaisut.