Yleisurheilun EM-kisat: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Murto ja dead­li­ne eli voisiko Suomi siirtyä län­ti­sen Eu­roo­pan aikaan?

Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Nal­li­ka­rin poh­jois­pää­dyn ve­si­näy­te puhdas, ete­lä­pää­dys­sä edel­leen liikaa bak­tee­re­ja – vielä veteen ei saa pu­lah­taa

Tiistaina 28. kesäkuuta Nallikarin uimavedestä otettu pohjoispäädyn näyte osoittaa, että veden ulosteperäisten bakteerien määrä on laskenut. Eteläpäädyn näyte sen sijaan ylittää vielä toimenpiderajat, joten uintikielto jatkuu.

Enterokokkeja, joiden vuoksi ranta asetettiin uimakieltoon, näkyi pohjoispuolen näytteessä 13 pesäkkeen muodostavaa yksikköä sataa millilitraa kohden (pmy/100ml). Eteläpuolen näytteessä tulos oli 500 pmy/100 ml. Toimenpideraja rannikkovedessä on 200 pmy/100ml.

E. Coli alitti edelleen toimenpiderajat molempien päätyjen näytteissä.

Nallikari asetettiin maanantaina uimakieltoon. Kielto jatkuu edelleen, sillä sen kumoaminen vaatii rannan vesistä kaksi peräkkäistä puhdasta näytettä.

Bakteeripitoisessa vedessä uiminen aiheuttaa infektioriskin. Nallikarin vedenlaatua seurataan kaupungin mukaan nyt päivittäin.

Lue lisää:

Nal­li­ka­rin uin­ti­kiel­to pysyy voi­mas­sa, en­te­ro­kok­ke­ja edel­leen liikaa – Oulun kau­pun­ki on sel­vit­tä­nyt, onko Tas­ki­lan ve­den­puh­dis­ta­mon huol­to­kat­kol­la yh­teyt­tä bak­tee­ri­pi­toi­suuk­siin

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Juttua muokattu kello 11.32. Pohjoispuolen näytteen tuloksista uutisoitiin ensin ilman tietoa eteläpuolelta otetusta näytteestä. Rannan eteläpuolen näyte kuitenkin osoittaa, että uimavedessä on edelleen runsaasti enterokokkibakteereja.