Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Mi­nis­te­ri Lindén me­dioil­le: Hal­li­tus löy­tä­nyt sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta – va­sem­mis­to­liit­to ei hyväksy esi­tys­tä

Hallituksen on määrä antaa esityksensä kiistellystä laista joko tiistaina tai keskiviikkona.

Peruspalveluministeri Aki Lindén kertoo sovun löytyneen potilasturvallisuuslain valmistelussa. Vasemmistoliitto aikoo vaikuttaa lain sisältöön vielä eduskuntakäsittelyssä. Arkistokuva.
Peruspalveluministeri Aki Lindén kertoo sovun löytyneen potilasturvallisuuslain valmistelussa. Vasemmistoliitto aikoo vaikuttaa lain sisältöön vielä eduskuntakäsittelyssä. Arkistokuva.
Kuva: Tomi Kosonen

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) mukaan potilasturvallisuuslaista on saavutettu poliittinen sopu hallituspuolueiden kesken. Asiasta uutisoivat maanantaina MTV ja Demokraatti-lehti. Lindénin mukaan hallitus antaa esityksensä eduskunnalle joko tiistaina tai keskiviikkona, mediat kertovat.

Vasemmistoliitto kertoi heti sovusta uutisoimisen jälkeen, ettei se kannata hallituksen valmistelemaa esitystä potilasturvallisuuslaista nykymuodossaan. Puolueen eduskuntaryhmä sanoi vaativansa merkittäviä muutoksia lain eduskuntakäsittelyssä. Vasemmistoliitto on ollut lain valmistelun aikana erityisen kriittinen.

Vasemmistoliitto kertoo pyrkivänsä eduskuntakäsittelyssä vielä muokkaamaan lakia sellaiseen tarkkarajaiseen, vain välttämättömään suojelutyötä koskevaan muotoon, jossa se voidaan hyväksyä työtaisteluoikeus samalla turvaten.

– Aikataulupaineen vuoksi vasemmistoliiton ministerit ovat valmiita antamaan esityksen hallitukselta eduskunnan käsiteltäväksi poikkeuksellisesti ilman eduskuntaryhmän hyväksyntää lain sisällölle, tiedotteessa sanotaan.

Lue lisää: PPSHP har­kit­see oi­keus­toi­mia uh­kaa­van hoi­ta­ja­la­kon es­tä­mi­sek­si, mikäli muita rat­kai­su­ja ei löy­de­tä: "En­si­si­jai­nen toive on, että saa­tai­siin neu­vot­te­luis­sa uusi työeh­to­so­pi­mus"

Rustattu pikavauhdilla uhkaavien lakkojen vuoksi

Hallituksen esitystä kiistellystä potilasturvallisuuslaista on rustattu pikavauhtia kasaan. Jos ensi ja sitä seuraavalla viikolla uhkaavien teho-osastojen lakkojen mahdollisiin seurauksiin halutaan vaikuttaa lailla, alkaa säätämisellä olla todella kiire.

Turun yliopistollisessa sairaalassa on määrä alkaa nelipäiväinen lakko 20. syyskuuta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa viikkoa myöhemmin.

STT:n tietojen mukaan esitys potilasturvallisuuslaista pitäisi antaa tiistaina aamupäivällä, jotta laki saataisiin voimaan ennen kuin teho-osastojen lakot käynnistyvät näissä sairaaloissa.

Esitys pitää vielä hyväksyä eduskunnassa, ja tämä käsittely vie oman aikansa.

Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla on tarkoitus alkaa vuorokauden mittainen lakko jo perjantaina, mutta siihen mennessä laki ei tiettävästi ehdi millään tulla voimaan.

Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lindén päätti viime viikon perjantaina aloittaa potilasturvallisuuslain valmistelun, koska työtaistelutoimien on arvioitu vaarantavan potilaiden ja asiakkaiden terveyden ja hengen.

Työntekijäjärjestöille ensisijainen velvollisuus

STT sai sosiaali- ja terveysministeriöltä potilasturvallisuuslakia koskevan luonnoksen, jota sunnuntaina esiteltiin osapuolille eli hoitajajärjestöille ja työnantajaliitto Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle. Ministeriöstä huomautetaan, että luonnokseen on voinut tulla muutoksia sen jälkeen, sillä valmistelutyö oli tuolloin vielä kesken.

Luonnoksen mukaan lain tarkoituksena olisi turvata potilasturvallisuuden vähimmäistaso tilanteissa, joissa työhön jäävä henkilöstö tai muut käytettävät keinot eivät riittäisi turvaamaan asiakkaiden tai potilaiden henkeä, terveyttä tai välttämätöntä huolenpitoa.

Ensisijaisesti olisi tarkoitus velvoittaa työntekijäjärjestöt siihen, että työntekijöitä olisi työnantajan käytössä riittävästi turvaamaan välttämätön sosiaali- ja terveydenhuolto työtaistelun aikana. Jos osapuolet eivät pääsisi sopuun suojelutyön määrästä tai työntekijäjärjestö ei noudattaisi sopimusta, aluehallintovirasto voisi kieltää lakon tai joukkoirtisanomisen toimeenpanon sakon uhalla.

Luonnoksen mukaan viime kädessä voitaisiin käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja. Aluehallintovirasto voisi esimerkiksi määrätä jo työtaistelutoimenpiteenä kunnalta tai kuntayhtymältä irtisanoutuneen työntekijän takaisin töihin sille työnantajalle, josta hän on irtisanoutunut. Määräys voitaisiin antaa riippumatta siitä, olisiko työntekijä jo työsuhteessa uuteen työnantajaan.

Työnantajan olisi myös mahdollista määrätä työntekijä tekemään omien tehtäviensä lisäksi tai sijasta muita ammattitaitoaan vastaavia töitä tai ylittää työaikalaissa säädetyt työajat. Työnantaja voisi myös poiketa vuosilomalaista ja esimerkiksi siirtää tai keskeyttää työntekijän vuosiloman.

Luonnoksessa korostetaan, että lain mahdollistamia keinoja saisi käyttää vain siinä laajuudessa kuin se olisi mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä. Ehtona on myös se, että yksittäiseen työntekijään kohdistuvat keinot eivät saisi olla hänen elämäntilanteensa kannalta kohtuuttomia. Määräykset eivät kuitenkaan edellyttäisi työntekijän suostumusta.

Hoitajajärjestöt tyrmäsivät luonnoksen sunnuntaina.