Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa puroja Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun luon­non­suo­je­lu­alueil­la  – kohteet ovat Oulun seudun jokien ve­sis­töis­sä

Purojen kunnostuksia tehdään kahdessatoista kohteessa Iijoen, Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä

Metsähallitus kunnostaa puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla. Kunnostuksia tehdään kahdessatoista kohteessa Iijoen, Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Yksi kunnostuskohteista sijaitsee Taivalkosken Natura-alueella. Muut kunnostuskohteet sijaitsevat Natura-alueilla Pudasjärvellä, Paltamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla.