Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen häi­riö­ti­lan­tees­sa oltiin kuuden sent­ti­met­rin päässä kriit­ti­ses­tä rajasta – "Ti­lan­ne oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen ja vakava"

Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuustiimi on jakanut Twitterissä tietoa Merikosken voimalaitoksen keskiviikkoisesta häiriötilanteesta.

Tiimin mukaan keskiviikkona Merikosken padolla noussut vesi oli neljä senttimetriä yli yliveden korkeuden. Hätäylivedenkorkeudesta oltiin kuuden senttimetrin päässä.

Ylivedenkorkeus tarkoittaa havaintojakson suurinta vedenkorkeutta. Hätäylivedenkorkeus määräytyy puolestaan padon tiiviin osan alimman kohdan korkeuden mukaan.  Hätäylivedenkorkeuden ylittäminen voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia patorakenteissa.

Kainuun ELY-keskuksen Ympäristön kehittäminen -yksikön päällikkö Timo Regina kertoi Ylen jutussa torstaina, että tilanne Merikosken padolla oli poikkeuksellinen ja vakava, sillä ylivirtaustilanne oli lähellä. Ylivirtaus, eli hätäylivedenkorkeuden ylittyminen voi hänen mukaansa aiheuttaa jopa padon murtumisen.

Lue lisää:

Ky­syim­me: Oliko Me­ri­kos­ken pato kes­ki­viik­ko­na lähellä mur­tu­mis­ta?