Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Oulun patosilta
Oulun Merikosken patouomasta häädetään ihmisiä viikoittain, tänä kesänä liikkujia myös ihan patoluukkujen alla

Oulun Me­ri­kos­ken pa­to­uo­mas­ta hää­de­tään ihmisiä vii­koit­tain, tänä kesänä liik­ku­jia myös ihan pa­to­luuk­ku­jen alla

03.07.2022 18:30 10
Tilaajille
Patosilta suljetaan maanantaina liikenteeltä jo toisena kesänä peräkkäin – kaupungin toiseksi vilkkaimman jalankulun ja pyöräilyn väylän kunnostustyöt on sääolosuhteiden vuoksi tehtävä kesällä

Pa­to­sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na lii­ken­teel­tä jo toisena kesänä pe­räk­käin – kau­pun­gin toi­sek­si vilk­kaim­man ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väylän kun­nos­tus­työt on sää­olo­suh­tei­den vuoksi tehtävä kesällä

04.06.2021 16:28 17
Tilaajille
Merikosken voimalaitoksen häiriötilanteessa oltiin kuuden senttimetrin päässä kriittisestä rajasta – "Tilanne oli hyvin poikkeuksellinen ja vakava"

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen häi­riö­ti­lan­tees­sa oltiin kuuden sent­ti­met­rin päässä kriit­ti­ses­tä rajasta – "Ti­lan­ne oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen ja vakava"

19.02.2021 16:05 3
Tuiran patosillan tulviminen keskiviikkona 17.12.2021, ensimmäinen patoluukku aukeaa
Lukijalta

Tuiran pa­to­sil­lan tul­vi­mi­nen kes­ki­viik­ko­na 17.12.2021, en­sim­mäi­nen pa­to­luuk­ku aukeaa

17.02.2021 23:34 1
Tilaajille
Patosillan remontti etenee, silta aukeaa rajoitetusti torstaina

Pa­to­sil­lan re­mont­ti etenee, silta aukeaa ra­joi­te­tus­ti tors­tai­na

22.07.2020 16:06
Patosilta avautuu rajoitetusti liikenteelle aikataulun mukaisesti torstaina, mutta runsas ilkivalta on riivannut remonttia läpi projektin keston

Pa­to­sil­ta avautuu ra­joi­te­tus­ti lii­ken­teel­le ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti tors­tai­na, mutta runsas il­ki­val­ta on rii­van­nut re­mont­tia läpi pro­jek­tin keston

22.07.2020 16:08 5
Tilaajille