Oulun patosilta
Patosilta suljetaan maanantaina liikenteeltä jo toisena kesänä peräkkäin – kaupungin toiseksi vilkkaimman jalankulun ja pyöräilyn väylän kunnostustyöt on sääolosuhteiden vuoksi tehtävä kesällä

Pa­to­sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na lii­ken­teel­tä jo toisena kesänä pe­räk­käin – kau­pun­gin toi­sek­si vilk­kaim­man ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väylän kun­nos­tus­työt on sää­olo­suh­tei­den vuoksi tehtävä kesällä

04.06.2021 16:28 17
Tilaajille
Merikosken voimalaitoksen häiriötilanteessa oltiin kuuden senttimetrin päässä kriittisestä rajasta – "Tilanne oli hyvin poikkeuksellinen ja vakava"

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen häi­riö­ti­lan­tees­sa oltiin kuuden sent­ti­met­rin päässä kriit­ti­ses­tä rajasta – "Ti­lan­ne oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen ja vakava"

19.02.2021 16:05 3
Tuiran patosillan tulviminen keskiviikkona 17.12.2021, ensimmäinen patoluukku aukeaa
Lukijalta

Tuiran pa­to­sil­lan tul­vi­mi­nen kes­ki­viik­ko­na 17.12.2021, en­sim­mäi­nen pa­to­luuk­ku aukeaa

17.02.2021 23:34 1
Tilaajille
Patosillan remontti etenee, silta aukeaa rajoitetusti torstaina

Pa­to­sil­lan re­mont­ti etenee, silta aukeaa ra­joi­te­tus­ti tors­tai­na

22.07.2020 16:06
Patosilta avautuu rajoitetusti liikenteelle aikataulun mukaisesti torstaina, mutta runsas ilkivalta on riivannut remonttia läpi projektin keston

Pa­to­sil­ta avautuu ra­joi­te­tus­ti lii­ken­teel­le ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti tors­tai­na, mutta runsas il­ki­val­ta on rii­van­nut re­mont­tia läpi pro­jek­tin keston

22.07.2020 16:08 5
Tilaajille