Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Tilaajille

Maa­kun­nan mat­kai­lus­sa pa­nos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa di­gi­taa­li­suu­teen ja yh­teis­työ­hön – alan toi­mi­jat pitävät riman kor­keal­la

Pudasjärvi

Tämän päivän turistille ei riitä pelkästään hyvät palvelut ja koskematon luonto, vaikka ne menestyksen kulmakivinä säilyvätkin.

Moni arvostaa ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista palveluvalikoimaa. Terveysturvallisuus on noussut ykköskriteeriksi yhä useammalle.