Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Lu­kio­lais­ten määrä kas­vus­sa – Laa­ni­lan lu­kios­sa aloit­taa 30 op­pi­las­ta lisää ensi syk­sy­nä, missä on noin kol­man­nes kasvua

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti tulevan lukuvuoden lukiopaikoista.

Arviolta reilut puolet tänä keväänä yhdeksännen luokan päättävistä oululaisista menee lukioon tähtäimenään ylioppilaslakki. Suuri osa menee myös ammatillisiin oppilaitoksiin.
Arviolta reilut puolet tänä keväänä yhdeksännen luokan päättävistä oululaisista menee lukioon tähtäimenään ylioppilaslakki. Suuri osa menee myös ammatillisiin oppilaitoksiin.
Kuva: Pekka Peura

Oulun kaupungin sivistys ja kulttuurilautakunta päätti, että tulevan lukuvuoden 2022–2023 lukioiden aloituspaikkojen määrä on lukioiden ilmoittaman mukaisesti 1547. Määrä on kaupungin tämän vuoden talousarvioon varatun resurssin sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan taloussuunnitelman mukainen.

Oulun lukiot ovat ilmoittaneet ottavansa tulevana lukuvuonna opiskelijoita seuraavasti: Haukiputaan lukio 158, Kastellin lukio 217 ja urheilulukio 40 (yhteensä 257), Kiimingin lukio 100 (+10), Laanilan lukio 130 (+30), Madetojan lukio 128, Merikosken lukio 132 (+6), Oulun lyseon lukio 180, IB-lukio 50 ja Tyrnävän lukio 30 (yhteensä 260), Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 190 sekä Pateniemen lukio 96 (+2).