Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lukeva ihminen tietää enemmän it­ses­tään – nuori voi lu­ke­mal­la kä­si­tel­lä vai­kei­ta asioi­ta, joista ei pysty muille pu­hu­maan

Lukutaidon heikkenemisestä on puhuttu jo vuosikausia. Viimeisimmän 15-vuotiaille tehdyn Pisa-tutkimuksen pääpaino oli vuonna 2018 lukutaidossa.

Tutkimus todisti, että Suomi on edelleen lukutaidon huippumaita, mutta heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt runsaasti. Myös Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaiden joukossa lukeminen on vähentynyt.