Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tilaajille

Lisää tuu­li­voi­maa vi­reil­lä Oulun Yli­kii­min­kiin Mus­tal­le­suol­le

Suunnitelmissa on rakentaa 30–40 voimalan kokoinen tuulivoimapuisto. Tuotannon tavoitellaan alkavan neljän vuoden päästä.

Tuulialfa Oy hakee Oulun kaupungilta tuulivoimayleiskaavan laatimista Ylikiimingin Mustansuon alueelta. Ajatuksena on rakentaa 5 300 hehtaarin suuruiselle alueelle enintään 40 tuulivoimalaa. Yhtiö katsoo alustavaksi voimaloiden määräksi 30–40 voimalaa.

Lopullinen aluerajaus, voimaloiden sijoittelu ja niiden määrä tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina käynnistää Tuulialfan hakeman osayleiskaavan ja teki yhtiön kanssa yhteistyösopimuksen.