Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Li­min­ka-Lu­mi­joen alueel­le myön­net­tiin su­den­met­säs­tys­lu­pa – Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on mah­dol­lis­ta aloit­taa 1. hel­mi­kuu­ta

Poikkeusluvilla voidaan metsästää kaksi sutta Liminka-Lumijoen alueelta Revonlahden parista. Kuvassa Ranuan eläinpuiston susia.
Poikkeusluvilla voidaan metsästää kaksi sutta Liminka-Lumijoen alueelta Revonlahden parista. Kuvassa Ranuan eläinpuiston susia.
Kuva: Sallmén Eljas

Suomen riistakeskus on myöntänyt neljä kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupaa, joilla voidaan metsästää yhteensä 18 sutta.

Poikkeusluvilla voidaan metsästää kaksi sutta Liminka-Lumijoen alueelta Revonlahden parista, kahdeksan sutta Kuhmon Saunajärven laumasta, viisi sutta Kauhajoki-Karvian alueelta Lauhanvuoren laumasta ja kolme sutta Someron, Nummi-Pusulan ja Tammelan alueelta Somerniemen laumasta.

Suomen riistakeskus on määritellyt Suomesta neljä suuraluetta, joissa susitiheys on tavanomaista suurempi. Jokaiselle suuralueelle annettiin vain yhteen hakemukseen myönteinen päätös.

Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan enimmäismäärä oli 20 sutta, josta on kuitenkin vähennettävä tietoon tullut kuolleisuus asetuksen voimaantulon jälkeen. Asetuksen voimaantulon jälkeen yksi susi on kuollut törmättyään junaan, joten enimmäismääräksi jäi 19 sutta.

Lisäksi asetuksen mukaan poikkeuslupia oli mahdollisuus kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Hakemukseen vaadittiin perustelut poikkeusluvalle, ja hakemusalue tuli määritellä kartalla kohdistuen vakiintuneeseen susilaumaan tai pariin.

Suomen riistakeskus katsoi päätösharkinnassaan, että 1–2 suden poistaminen laumasta saattaisi vaikuttaa haitallisesti laumasta jäljelle jääneiden yksilöiden käyttäytymiseen etenkin, jos saaliiksi tulisi lauman alfayksilö. Tästä johtuen Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia laumoihin sen määrän, mitä laumoissa arvioitiin tällä hetkellä olevan yksilöitä.

Riistakeskus arvioi, että nyt tehdyllä ratkaisulla vaikutus Suomen susikantaan on mahdollisimman vähäinen eikä ratkaisu vaaranna pitemmällä tähtäimellä suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai sen saavuttamisen tavoitetta.

Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista aloittaa 1. helmikuuta ja poikkeusluvat ovat voimassa 15 vuorokautta. Metsästyksen aloitusajankohdan viiveen osalta on huomioitu päätöksiin liittyvä 30 vuorokauden valitusaika.

Metsästys on johdettua ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat lähettäneet Euroopan komissiolle yhteisen kantelun ministeriön asetuksesta, sillä järjestöjen mukaan asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinten ratkaisuja.

Kantelulla ei kuitenkaan voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Suden kannanhoidolliseen metsästykseen jätettiin 33 hakemusta.

Jutun kommentointimahdollisuus päättynyt 31.1. kello 13.07.