Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys käyn­nis­tyy ensi vuoden alussa – luon­non­suo­je­lu­liit­to moittii pää­tös­tä

Helsinki
Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt asetuksen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä. Arkistokuvassa susi Ranuan eläinpuistossa.
Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt asetuksen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä. Arkistokuvassa susi Ranuan eläinpuistossa.
Kuva: Jussi Leinonen

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta lähtien.

Kiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Poikkeusluvat kannanhoidolliseen metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus.

Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää päätöstä sallia sudenmetsästys ennenaikaisena ja lainvastaisena. Susi on EU:n luontodirektiivin mukaan Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Liitto pelkää susikannan romahtamista asetuksen seurauksena.