lapsi- ja nuorisotyö
Lukijalta Mielipide Sari-Annika Pettinen, Ville Kämäräinen

Lapsi- ja per­he­toi­min­nan on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­vaan toi­min­ta­ym­pä­ris­töön – ko­ro­na­pan­de­mia on osoit­ta­nut, että tarpeet ja toiveet vaih­te­le­vat no­peas­ti

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille