Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Kysely: Suo­ma­lai­set kokevat aiempaa enemmän huonoa omaa­tun­toa ruoan heit­tä­mi­ses­tä pois

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta kokee ajoittain huonoa omaatuntoa heittäessään ruokaa pois. Määrä (70 %) on suurempi kuin vuotta aiemmin, jolloin huonoa omaatuntoa potevien määrä oli 67 prosenttia kyselyyn vastanneista. Asiaa selvitti markkinatutkimusyhtiö Kantar hävikkiruokakauppa Matsmartin tilauksesta.

Kyselyyn vastanneista naisista 37 prosenttia koki usein huonoa omaatuntoa ruoan heittämisestä pois, kun taas miehillä näin koki puolestaan 26 prosenttia vastanneista. Harvemmin huonoa omaatuntoa ruoan heittämisestä pois kertoi tuntevansa 16 prosenttia vastaajista.

Tutkimukseen vastanneista suomalaisista yli puolet (57 %) kertoi tietoisuutensa ruokahävikin ympäristövaikutuksista lisääntyneen viime vuosina.

Huonoa omaatuntoa tuntevien osuus on keskimäärin noussut vuodesta 2017 saakka, jolloin tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran.

Kuudetta kertaa tehty seurantatutkimus toteutettiin sähköisesti toukokuussa ja siihen osallistui 1042 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista.

– Ruuan hintojen noustessa olemme tilanteessa, jossa ruokahävikin taloudellinen kustannus on yhtä suuri kuin hävikin ekologinen kustannus - joten nyt viimeistään olisi aika hyödyntää ruokaresurssejamme paremmin. Se että yli puolet kokee olevansa aiempaa tietoisempia hävikin ympäristövaikutuksista kertoo, että työ on tuottanut tulosta, Matsmartin perustaja ja toimitusjohtaja Karl Andersson kommentoi yhtiön tiedotteessa.