Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut Oomin toiminnasta runsaasti yhteydenottoja ja osa tapauksista on jo edennyt kuluttajariitalautakuntaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedottaa antaneensa sähköyhtiö Oomille huomautuksen liittyen hintakattosopimusten irtisanomiseen.

Oomi lähetti viime joulukuussa asiakkailleen kirjeen, jossa se ilmoitti lopettavansa sähköpörssin spot-tuntihintaan perustuvan hintakattosopimuksen ja korvaavansa sen uudella kiinteähintaisella sopimuksella. Syynä tähän oli sähkön ennätyskalliit hinnat.