Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

Tulokset kertovat kuitenkin myös jotain positiivista: valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä.

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on julkaissut valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset. Laaja kysely toteutettiin viime keväänä alakouluikäisille, yläkouluikäisille, lukiolaisille sekä ammattikoululaisille.

Pohjois-Pohjanmaalla nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Vähiten tyytyväisiä ovat yläasteikäiset tytöt, tyytyväisimpiä ala-asteikäiset pojat.