Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vakava asia – Oulun kau­pun­gis­sa kaikki lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vät ovat vel­vol­li­sia puut­tu­maan ha­vait­tuun kiu­saa­mi­seen

Sanomalehti Kaleva julkaisi artikkelin koulukiusaamisesta Oulun peruskouluissa (24.11.). Koulukiusaaminen on vakava asia. Oulun kaupungilla koulutuksen järjestäjänä on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Oulun kaupunki on lapsiystävällinen kunta. Me Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtavat viranhaltijat pidämme yhteiskunnallisesti merkittävänä keskustelua koulukiusaamisesta, ja teemme toimia kiusaamisen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi.

Varhaiskasvatuslain 10 §, perusopetuslain 29 § ja lukiolain 40 § mukaisesti varhaiskasvatuksen lapsella, perusopetuksen oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Oulun kaupungissa kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ovat velvollisia puuttumaan havaittuun kiusaamiseen.

Päiväkotien ja koulujen tärkein yhteistyölinkki ovat huoltajat. Tukea saamme nuorisotoimen sekä opiskeluhuollon työntekijöiltä. Korostamme, että kiusaaminen ei ole vain koulun sisällä tapahtuva asia vaan laaja ilmiö, joka esiintyy myös vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

Oulun kaupungin suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on kymmenen kohdan kokonaisuus, jolla ennaltaehkäistään kiusaamista. Toimintamalleja ovat muun muassa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin kehittäminen, kiusaamistilanteisiin reagoiminen välittömästi, järjestelmällinen työ väkivaltaa, häirintää ja kiusaamista vastaan, monialainen yhteistyö oppilas- ja opiskelijahuollon, koulupoliisin ja kolmannen sektorin kanssa, tuki kiusatuksi joutuneelle sekä kiusaamistapausten kirjaaminen oppilas- ja opiskelijatietojärjestelmään.

Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti kiusaamisen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja asioihin puuttumiseksi.

Oulun turvataitokasvatuksen malli on ollut arvioitavana Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) Kiusaamisen vastaisten menetelmien arvioinnissa, jossa arvioitiin kiusaamisen vastaisten menetelmien käytettävyyttä, juurrutettavuutta ja tuloksellisuutta.

"Arvioinnin perusteella turvataitokasvatuksella on ollut kiusaamista ehkäisevä vaikutus."

Arvioinnin perusteella turvataitokasvatuksella on ollut kiusaamista ehkäisevä vaikutus. Oulun päiväkodeissa ja kouluissa on lisäksi käytössä yksikkökohtaisia ehkäiseviä menetelmiä, joita ovat Lapset puheeksi -menetelmä, KiVa-koulu ja Vertaissovittelu-toimintamalli (VERSO). Arvioimme ja kehitämme kiusaamiseen liittyviä toimintamalleja säännöllisesti.

Kiusaamista ehkäisevää työtä tehdään päivittäin vahvistamalla tunne- ja kaveritaitoja sekä kehittämällä välittävää toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa. Turvallinen kasvatus- ja oppimisympäristö on kaikkien oikeus.

Pirjo Koret

varhaiskasvatusjohtaja

Marjut Nurmivuori

perusopetus- ja nuorisojohtaja

Pekka Fredriksson

lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Oulun kaupunki