Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kou­lu­jen di­gi­ta­li­saa­tio – tie­to­tek­nii­kan lisäksi tar­vi­taan myös uusia so­pi­mus­mal­le­ja ja han­kin­ta­ta­po­ja

Viiden kunnan 10.11. julkistama sopimus koulutusalan digitaalisen ekosysteemin luomiseksi on tervetullut uutinen (Kaleva 12.11.). Opetushallitus on oikeassa siinä, että ekosysteemistä toimintaa on tähän saakka ollut alalla vähän.

Mitä seuraavaksi todella tarvitaan? Siitä kuntien kesken on tärkeää saavuttaa yhteisymmärrys. Tuskin on itsetarkoitus rakennella uudelleen niitä ohjelmistoja, joita on kaupallisesti saatavilla, laajasti hyötykäytössä ja jotka on toimiviksi todettu. Eri palvelujen yhteenkokoamiseen ja kertakirjautumiseen on jo nyt ratkaisuja, jotka sujuvoittavat opettajien työpäivää.