Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Korona jyllää päi­vä­ko­dis­sa Sot­ka­mos­sa – al­tis­tu­mi­sia fes­ti­vaa­li­alueen lähellä Ka­jaa­nis­sa

Sot­ka­mon Kä­py­met­sän päi­vä­ko­din vii­del­lä lap­sel­la koronates­tin ­tu­los on ol­lut po­si­tii­vi­nen. Päiväkodissa on nyt tie­dos­sa seit­se­män tar­tun­taa ja ka­ran­tee­ni­mää­räyk­siä kol­me­kym­men­tä.

Sot­ka­mon Kä­py­met­sän päi­vä­ko­din vii­del­lä lap­sel­la koronates­tin ­tu­los on ol­lut po­si­tii­vi­nen. Päiväkodissa on nyt tie­dos­sa seit­se­män tar­tun­taa ja ka­ran­tee­ni­mää­räyk­siä kol­me­kym­men­tä, kertoo Kainuun sote.

Sotkamossa ko­ro­na­tes­tauk­sia laa­jen­ne­taan edel­leen tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ede­tes­sä.

Päi­vä­ko­din toi­min­ta jat­kuu pääo­sin nor­maa­lis­ti.

Sot­ka­mo kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen kommentoi tiedotteessa, että Sot­ka­mon kun­ta ja Kai­nuun so­te te­ke­vät kaik­ken­sa, et­tä ry­väs saa­daan tal­tu­tet­tua.

Sot­ka­mos­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nal­le on voi­nut al­tis­tua tiistaina 13. heinäkuuta ho­tel­li Vuo­ka­tin aa­mu­pa­lal­la se­kä Haa­pa­la Pa­ni­mon ra­vin­to­las­sa kelo 14 - 14.30.

Altistumisia nuorten keskuudessa Kajaanissa

Ka­jaa­nissa on todettu kolme nuoriin liittyvää koronatapausta, joiden  tar­tun­toi­hin liit­ty­vä jäl­ji­tys­työ on edel­leen kes­ken. Ta­pauk­seen liit­tyy huo­mat­ta­va mää­rä al­tis­tu­mi­sia, lä­hin­nä pai­kal­lis­ten nuor­ten kes­kuu­des­sa. Ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty yli 40 ja mää­rä kas­vaa yhä.

Tie­dos­sa ole­via mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja on kajaanilaisen Lammen Loiskeet -festivaalialueen ulkopuolella viime viikonloppuna 9.–11. heinäkuuta.

Kai­nuun so­te va­roit­taa, et­tä nuor­ten suo­si­mis­sa ajan­viet­to­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si ko­ti­bi­leis­sä on­kin täl­lä het­kel­lä ko­hon­nut ris­ki ko­ro­na­tar­tun­nal­le.