Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen työ kuuluu kai­kil­le

Sanomalehti Kaleva on tarttunut juttusarjassaan kouluterveyskyselyn tuloksiin. Kiusaaminen oli pääteemana 24.11. ilmestyneessä artikkelissa. Kiitämme jutun lähestymiskulmaa, jossa päähuomion sai kiusaamisen vastainen työ tilastojen molempien ääripäiden kouluissa.

Kiitämme myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden kannanottoa kiusaamiseen liittyen Kalevan Lukijalta-palstalla 29.11.

Kalevassa 8.12. puolestaan julkaistu artikkeli ja taulukko Oulun kouluista olisi kaivannut mielestämme parempaa taustatyötä. Artikkelissa jäi epäselväksi millä perusteella muuttujat taulukkoon oli valittu. Koulun kokonaisoppilasmäärä olisi ollut hyvä mainita.

Meille vanhemmille ja vanhempaintoimijoille oman lapsen koulun maine on tärkeä asia. Sitä vaalitaan esimerkiksi puuttumalla somekirjoitteluun ja kannustamalla käymään keskustelu somen sijaan suoraan koulun kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä, tai vaikuttamaan asioihin vanhempaintoimikunnan ja koulun henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Kodin ja koulun yhteistyö on avainasemassa kiusaamisen vastaisessa työssä. Huoltajilla täytyy olla selkeä tieto siitä, miten omalla koululla kiusaamistapauksia hoidetaan. Kiusaamisen vastaiseen työhön tulee sitouttaa myös oppilaat sekä huoltajat. Vanhempaintoimikunnat voivat tuoda esiin huoltajien näkökulmia yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä.

"Millaista arvopohjaa sinä välität keskusteluissa ja vaikkapa somekirjoitteluissa lapsille ja nuorille? Puhutaanhan toisista hyvää selän takana."

Hyvä kiusaamista ennaltaehkäisevä toimintamalli on Koulun korva -toiminta, jossa vanhemmat ja isovanhemmat osallistuvat turvallisina, läsnä olevina aikuisina koulun välitunneille. Koulun korva -toiminnasta löytyy lisätietoa Suomen Vanhempainliiton sivulta.

Tärkein kasvatustyö kiusaamiseen ennaltaehkäisemiseksi tehdään kuitenkin kotona. Erilaisuuden hyväksyminen sekä jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja hyväksyminen omana itsenään opitaan kotona. Millaista arvopohjaa sinä välität keskusteluissa ja vaikkapa somekirjoitteluissa lapsille ja nuorille? Puhutaanhan toisista hyvää selän takana.

Anne Haimakainen

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry, vaikuttamistoimikunta