Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirkon jä­sen­mää­rä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana – "Vai­keas­ta ko­ro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta mitään ne­ga­tii­vis­ta not­kah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 38 henkilöllä. Kuvituskuva.
Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 38 henkilöllä. Kuvituskuva.
Kuva: Janne Körkkö

Kirkkoon liittyneiden ihmisten määrä kasvoi Oulussa vuoden 2020 aikana. Viime vuonna kirkkoon liittyi yhteensä 832 ihmistä, kun vuonna 2019 luku oli 702.

Oulun seurakuntayhtymän toistaiseksi epävirallisten tilastojen mukaan vuoden 2020 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 147 069 oululaista, eli noin 70,9 prosenttia väestöstä. Evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärä kasvoi 38 henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna, jolloin kirkkoon kuului 147 031 oululaista, noin 71,4 prosenttia kaupungin asukkaista.

– Oulun seurakuntien tilannetta voi pitää vakaana. Vaikeasta koronavuodesta huolimatta ainakaan mitään negatiivista notkahdusta ei ole tapahtunut, Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula kertoo.

Viime vuonna kirkosta erosi Oulussa 2 129 henkilöä, eli 1,4 prosenttia jäsenistä. Eronneiden määrä laski vuoteen 2019 verrattuna, jolloin eronneita oli 2 448, joka vastasi 1,6 prosenttia jäsenistä.

Koko maassa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa noin 3 743 000 henkilöä, eli 67,6 prosenttia maan väestöstä. Vuonna 2019 kirkkoon kuului 3 792 000, eli 68,6 % väestöstä.

Seurakuntayhtymän mukaan koronaepidemia ei vähentänyt kirkollisten toimitusten määrää. Oulun seurakunnissa vihittiin viime vuonna 432 paria ja kastettiin 1 346 ihmistä. Rippikoulun kävi yhteensä 2 164 nuorta poikkeusoloista huolimatta.

– Positiivista on, että kirkkoon liittyneiden määrä on ollut edellisvuotta suurempi ja kirkosta eronneiden määrä vähäisempi. Kirkollisten toimitusten, kuten kasteiden ja vihkimisten määrä on pysynyt vakaana. Jossain vaiheessa pelättiin, että koronarajoitukset vaikuttavat siten, että esimerkiksi kasteet tai kirkolliset vihkimiset notkahtaisivat laskuun, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut, Koivula kertoo.

Tiedot pohjautuvat Oulun seurakuntien vielä epävirallisiin jäsentietotilastoihin. Jäsentilastoihin ei ole laskettu niin sanottuja poissaolevia, eli ulkomailla asuvia kirkon jäseniä, joita oli vuoden lopussa Oulun seurakunnissa yhteensä 5772 henkilöä.