Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kii­min­ki­joen­tie ha­lu­taan re­mont­tiin Jo­ki­ky­län koh­dal­ta, tar­koi­tuk­se­na uusia silta ja ra­ken­taa kevyen lii­ken­teen väylä – kus­tan­nus­ar­vio 3,5 mil­joo­naa euroa

Jokikylän läpi kulkevan liikenteen määrä moninkertaistui tänä syksynä, kun Nelostien liikenne ohjattiin sen kautta kulkevalle kiertotielle.
Jokikylän läpi kulkevan liikenteen määrä moninkertaistui tänä syksynä, kun Nelostien liikenne ohjattiin sen kautta kulkevalle kiertotielle.
Kuva: Pekka Peura

Maantietä 8460 eli Kiiminkijoentietä aiotaan parantaa Haukiputaalla. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan tietä suunnitellaan parannettavaksi Jokikylän sillan kohdalla.

Ely-keskuksen mukaan Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Lisäksi maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi kevyen liikenteen väylä Koivulantien ja Haukiväylän välille.

Myös Kiiminkijoentien ja tien 848 eli Haukiväylän liittymäjärjestelyjä on tarkoitus parantaa.

Ely-keskuksen mukaan suunnitelluilla remonteilla on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tieosuuden turvallisuus on ollut esillä tänä syksynä, sillä Nelostien liikenne ohjattiin Jokikylän kautta kulkeville pikkuteille Kiiminkijoen väliaikaisen sillan romahtamisen vuoksi.

Lue myös: Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

Parannukset on tarkoitus tehdä lähivuosina. Ely-keskuksen mukaan suunnitelmaluonnokset ovat esillä Väyläviraston verkkosivuilla. Suunnitelmaluonnoksia esitellään Teams-tapahtumassa 12. marraskuuta kello 17–18.30.

Tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021, minkä jälkeen suunnitelma lähetetään käsittelyyn ja se asetetaan nähtäväksi. Tämän jälkeen hankkeesta tehdään rakennussuunnitelma, jonka arvioidaan valmistuvan talvella 2021.

Tieremontille ei ole vielä rahoitusta. Sen rakennuskustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa.