Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tieremontti
Lentokentäntie kasvaa nelikaistaiseksi ja Hailuodontien kiertoliittymästä tulee turbokiertoliittymä – tieremontin suunnitelmat asetettu esille, palautetta voi antaa 12. toukokuuta saakka

Len­to­ken­tän­tie kasvaa ne­li­kais­tai­sek­si ja Hai­luo­don­tien kier­to­liit­ty­mäs­tä tulee tur­bo­kier­to­liit­ty­mä – tie­re­mon­tin suun­ni­tel­mat ase­tet­tu esille, pa­lau­tet­ta voi antaa 12. tou­ko­kuu­ta saakka

28.04.2021 10:18 24
Kiiminkijoentie halutaan remonttiin Jokikylän kohdalta, tarkoituksena uusia silta ja rakentaa kevyen liikenteen väylä – kustannusarvio 3,5 miljoonaa euroa

Kii­min­ki­joen­tie ha­lu­taan re­mont­tiin Jo­ki­ky­län koh­dal­ta, tar­koi­tuk­se­na uusia silta ja ra­ken­taa kevyen lii­ken­teen väylä – kus­tan­nus­ar­vio 3,5 mil­joo­naa euroa

05.11.2020 08:27 3