Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kes­ki­poh­jan­maa: Yli­vies­ka­lai­nen Si­ka­baa­ri ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sen kaik­kien li­ha­tuot­tei­den hä­vit­tä­mis­mää­räys oli liikaa

Ylivieskalainen Sikabaarin Lihatuote oy hakeutuu konkurssiin, kertoo Keskipohjanmaa. Konkurssin syynä on Ruokaviraston kesäkuussa tekemä päätös määrätä yrityksen kaikki lihatuotteet hävitettäviksi.

Sikabaarin toimitusjohtaja Richárd Molnar kertoo Ylelle, ettei yrityksellä ollut päätöksen jälkeen taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa. Lihatuotteita jouduttiin hävittämään yli 30 000 euron edestä. Yrityksen taloudellinen tilanne oli heikko jo ennestään raaka-aineiden hinnan nousun vuoksi.

Ruokavirasto teki päätöksen yrityksen lihatuotteiden hävittämisestä, koska tuotteiden elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Yrityksen myymälä- ja tuotantotiloihin tehdyillä tarkastuskäynneillä selvisi muun muassa tuotantotilojen kunnossapidon laiminlyöntiä, puutteita hygieniassa ja jälkiä haittaeläimistä.

Lue lisää: Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

Yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin tar­kas­tus­käyn­neil­lä selvisi pahoja puut­tei­ta hy­gie­nias­sa ja tilojen kun­nos­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ei vain ke­ren­nyt tässä ihan kaikkea mitä piti"