Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kem­pe­le, Kär­sä­mä­ki ja Uta­jär­vi si­joit­tui­vat kor­keal­le Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – Kem­pe­let­tä kii­te­tään ri­peis­tä ti­la­rat­kai­suis­ta

Yrittäjät pitävät Pohjois-Pohjanmaata yrityksille hyvänä alueena. Tyytyväisyys kuntiin nousi edellisestä mittauskerrasta.

Kuntabarometrissa toiseksi sijoittunut Kempele keräsi kehuja yritysten nopeiden tilaratkaisujen mahdollistamisesta.
Kuntabarometrissa toiseksi sijoittunut Kempele keräsi kehuja yritysten nopeiden tilaratkaisujen mahdollistamisesta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien tyytyväisyys kuntia kohtaan on parantunut, selviää Suomen Yrittäjien tuoreesta kuntabarometrista. Kuntabarometrissa yrittäjät antoivat arvosanan yrityksen kotikunnan toiminnalle.

– Pohjois-Pohjanmaalla suunta elinkeinopolitiikan osalta on nyt oikea, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Kempele oli toinen 10 000–50 000 asukkaan kuntien sarjassa. Alle 10 000 asukkaan sarjassa Kärsämäki sijoittui kolmossijalle ja Utajärvi löytyi sijalta yhdeksän.

Myös Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä ja Siikajoella elinkeinopolitiikan arvosanat olivat nousseet selvästi.

Kempelettä kiitetään nopeista tilaratkaisuista

Kunnat saivat hyvää palautetta aloittavalle yrittäjälle tarjottavista palveluista, rahoitus- ja investointineuvonnasta sekä yritysten tilaratkaisuista.

– Kempeleen kunnassa tila- ja tonttiratkaisuihin löytyy nopeasti apua yrittäjälle. Useasti kuulee mainittavan, että muillakin on pyrkimystä tähän suuntaan, sanoo Kolehmainen.

Kolehmaisen mukaan kuntien joustavuus ja ripeät päätökset ovat tärkeitä yrittäjille.

– Investointipäätöksien kohdalla ei voida jäädä vuosiksi odottelemaan kaavoitusta ja luparatkaisuja.

Yrittäjien hyväksi tehty pitkäjänteistä työtä

Kunnissa on tehty jo pitkään töitä yrittäjien olosuhteiden parantamiseksi.

– Kunnan päätöksillä halutaan poistaa yrittäjyyden esteitä ja edistää investointeja. Näin voidaan houkutella uusia yrityksiä kuntaan, toteaa Kolehmainen.

Kääntöpuolena kuntien päätöksillä voidaan myös karkottaa yrityksiä kunnasta. Yritysten mukana menetetään palveluita, työpaikkoja ja verotuloja.

Kyselystä voidaan päätellä, että Pohjois-Pohjanmaalla elinkeinopolitiikan kehittämistyön tulokset ovat näkyneet onnistuneesti yrittäjän arjessa.

Tärkeimmiksi elinkeinopolitiikan osa-alueiksi mainittiin kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yrityspalvelut ja elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Kuntien suositellaan käyttävän kuntabarometrin tuloksia hyödyksi, kun elinkeinopolitiikkaa kehitetään tulevaisuudessa. Paikalliset yritysyhdistykset voivat yhdessä kuntien kanssa käydä läpi onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Tavoitteena on kehittää jatkotoimia kunnan yritysmyönteisyyden edistämiseksi.

Kuntabarometri

Kuntabarometrilla mitataan yrittäjien tyytyväisyyttä yrityksen kotikuntaan.

Pohjois-Pohjanmaalla vastauksia kertyi 619, joka on ennätyksellisen suuri määrä.

Koko Suomessa vastanneita oli 9 654.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeinopolitiikka sai arvosanaksi 3,07. Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen.

Suomen Yrittäjille tutkimuksen toteutti IROResearch Oy.