Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kaleva Median tut­ki­mus: Poh­jois­suo­ma­lai­set kokevat luon­to­suh­teen jopa muuta Suomea tär­keäm­mäk­si – loma luon­nos­sa kiehtoo ikään ja su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta

Suorassa lähetyksestä saa käytännön vinkkejä retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen esimerkiksi lasten kanssa.
Suorassa lähetyksestä saa käytännön vinkkejä retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen esimerkiksi lasten kanssa.
Kuva: Vesa Joensuu

Luontosuhde on suomalaisille hyvin tärkeä. Pohjoissuomalaiset kokevat luontosuhteen jopa muuta Suomea tärkeämmäksi. Luonnossa halutaan lomailla, viettää aikaa ja rentoutua.

Kun suomalaiset liikkuvat luonnossa, huomio kiinnittyy kasveihin ja eläimiin.

Kaleva Median teettämässä kyselytutkimuksessa käy ilmi, että naiset arvottavat omaa luontosuhdettaan ja kaikkia sen osa-alueita, esimerkiksi liikkumista luonnossa, selkeästi miehiä voimakkaammin.

Alle ja yli 45-vuotiaiden välillä ei ole merkittävää eroa luontosuhteen arvostamisessa, ja esimerkiksi loma luonnossa kiehtoo ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Reilusti yli puolesta vastaajista kertoo, että heille on tärkeä päästä ajoittain viettämään aikaa, rentoutumaan tai liikkumaan luonnossa.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä huhtikuun lopussa.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 242 henkilöä. Vastaajista 59 prosenttia oli naisia. Nuorimmat vastaajat olivat 18-vuotiaita.

Vastaajista vähän yli puolet olivat Pohjois-Pohjanmaalta, 17 prosenttia Lapista ja 21 prosenttia Etelä-Suomesta.

Metsähallituksen asiantuntijoista, terveyden ja hyvinvoinnin tutkijoista sekä Sanginjoen alueen aktiiveista koostuva raati vastaa Kalevan lukijoiden lähettämiin kysymyksiisi suorassa lähetyksessä.

Asiantuntijat keskustelevat muun muassa retkeilyn räjähtäneestä suosiosta ja luonnon terveysvaikutuksista.

Suorassa lähetyksestä saa myös käytännön vinkkejä retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen esimerkiksi lasten kanssa.

Paikan päälle ei oteta yleisöä.

Kalevan ja Metsähallituksen kanssa toteutettava suoralähetys kuvataan Sanginjoen maisemissa Loppulan tilan pihapiirissä.

Kaleva näyttää Sanginjoen keskusteluillan suorana maksuttomana lähetyksenä torstaina 20. toukokuuta kello 18 alkaen osoitteessa kaleva.fi/kaleva