Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään tänään lasten kie­lel­li­siä vai­keuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

Lasten kielelliset vaikeudet voivat näkyä sanojen oppimisen hitautena, puheen ymmärtämisen vaikeutena tai epäselvänä puheena. Myöhemmin ne voivat rajoittaa lapsen toimintakykyä ja altistaa oppimisvaikeuksille sekä sosiaalisille ja tunne-elämän ongelmille.

Valtaosalla lapsista kielenkehitys etenee odotusten mukaisesti, mutta 2–19 prosentilla ilmenee eriasteisia kielellisiä vaikeuksia.

Ne voivat näkyä sanojen oppimisen hitautena, puheen ymmärtämisen vaikeutena tai epäselvänä puheena. Myöhemmin ne voivat rajoittaa lapsen toimintakykyä ja altistaa oppimisvaikeuksille sekä sosiaalisille ja tunne-elämän ongelmille. Vaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta tukitoimet ja kuntoutus voidaan aloittaa riittävän ajoissa.

Logopedian professori Sari Kunnari kertoo uusista tutkimustuloksista kello 17 alkavassa maksuttomassa lähetyksessä.

Studioon voi lähettää suoran lähetyksen aikana kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa https://viestiseina.fi/unioulu/​​.

Tiedon valossa: Lasten kielelliset vaikeudet