Tiedon valossa -sarja

Kaleva Live: Pal­kit­tu po­ron­hoi­don his­to­riaa sel­vit­tä­vä hanke päättää yli­opis­ton ylei­sö­luen­to­sar­jan – seuraa lä­he­tys­tä suorana täältä

24.05.2021 16:30

Kaleva Live: Muu­mioi­den tut­ki­mus kertoo en­tis­ajan elä­mäs­tä – seuraa Tiedon valossa -sarjan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

17.05.2021 16:30

Kaleva Live: Min­kä­lais­ta oli po­ti­laan elämä Oulun Pii­ri­mie­li­sai­raa­las­sa? Seuraa Tiedon valossa -luen­to­sar­jan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

03.05.2021 16:30

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään tänään lasten kie­lel­li­siä vai­keuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

26.04.2021 16:30

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa tar­jol­la it­se­puo­lus­tus­kurs­si sa­la­liit­to­teo­rioi­ta vastaan – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

19.04.2021 16:30

Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luen­nol­la kä­sit­te­lys­sä älyk­käät hyön­tei­set – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

12.04.2021 16:30

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään liik­ku­mi­sen yh­teyt­tä ikään­ty­nei­den dia­be­tes- ja kuo­le­man­ris­kiin – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

29.03.2021 16:30 2

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

22.03.2021 16:30

Kaleva Live: Yli­opis­ton pop-up-luen­nol­la poh­di­taan tänään, miksi syö­mi­ses­tä tulee ongelma – Seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

15.03.2021 18:43

Kaleva Live: Net­ti­so­vel­luk­ses­ta rat­kai­su pai­non­hal­lin­taan? Tiedon valossa -sar­jas­sa ker­ro­taan uudesta On­nik­ka-so­vel­luk­ses­ta – seuraa yli­opis­ton pop-up-ti­lan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

08.03.2021 16:30