Tiedon valossa -sarja
Viimeisin tunti
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luennolla käsittelyssä älykkäät hyönteiset – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjan luen­nol­la kä­sit­te­lys­sä älyk­käät hyön­tei­set – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

16:30
Vanhemmat
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään liikkumisen yhteyttä ikääntyneiden diabetes- ja kuolemanriskiin – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään liik­ku­mi­sen yh­teyt­tä ikään­ty­nei­den dia­be­tes- ja kuo­le­man­ris­kiin – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

29.03.2021 16:30 2
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään virtuaalitodellisuuden haasteita ja mahdollisuuksia – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

22.03.2021 16:30
Kaleva Live: Yliopiston pop-up-luennolla pohditaan tänään, miksi syömisestä tulee ongelma – Seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Yli­opis­ton pop-up-luen­nol­la poh­di­taan tänään, miksi syö­mi­ses­tä tulee ongelma – Seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

15.03.2021 18:43
Kaleva Live: Nettisovelluksesta ratkaisu painonhallintaan? Tiedon valossa -sarjassa kerrotaan uudesta Onnikka-sovelluksesta – seuraa yliopiston pop-up-tilan maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Net­ti­so­vel­luk­ses­ta rat­kai­su pai­non­hal­lin­taan? Tiedon valossa -sar­jas­sa ker­ro­taan uudesta On­nik­ka-so­vel­luk­ses­ta – seuraa yli­opis­ton pop-up-ti­lan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

08.03.2021 16:30