Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kaleva Live: Pal­kit­tu po­ron­hoi­don his­to­riaa sel­vit­tä­vä hanke päättää yli­opis­ton ylei­sö­luen­to­sar­jan – seuraa lä­he­tys­tä suorana täältä

Kaleva näyttää Tiedon valossa -sarjan viimeisen yleisöluennon suorana maksuttomana lähetyksenä kello 17 alkaen.

Poronhoito alkoi Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa myöhäisellä rautakaudella, noin 1200 vuotta sitten. Poronhoidon tavat ovat muuttuneet monella tavalla rautakaudelta nykypäivään, mutta esimerkiksi porojen lisäruokinnalla ja ajokkaiden käytöllä on pitkät juuret.

Apulaisprofessori ja akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmi kertoo uusimmista tutkimustuloksista.

Salmen vetämä poronhoidon historiaa selvittävä hanke Domestication in Action palkittiin 19.5. Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnolla.

Studioon voi lähettää suoran lähetyksen aikana kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa https://viestiseina.fi/unioulu/​.

Tiedon valossa: 1200 vuotta poronhoitoa Pohjois-Suomessa