Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kaleva Live: Muu­mioi­den tut­ki­mus kertoo en­tis­ajan elä­mäs­tä – seuraa Tiedon valossa -sarjan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

Suora maksuton lähetys Oulun yliopiston pop up -tilasta alkaa kello 17.

Suomessa oli 1700-luvun lopulle saakka yleistä, että ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat vainajat haudattiin kirkkojen lattioiden alle.

Oulun yliopiston arkeologit ovat vuosia tutkineet pohjoissuomalaisten kirkkojen lattioiden alaisia hautauksia. Näistä useissa on muumioituneita vainajia. Akatemiatutkija Sanna Lipkin kertoo, mitä monitieteiset tutkimukset paljastavat 1600–1800-luvuilla eläneiden ihmisten elämästä ja heidän hautaamistavoistaan.

Studioon voi lähettää suoran lähetyksen aikana kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa https://viestiseina.fi/unioulu/​.

Tiedon valossa: Muumioiden tutkimus kertoo entisajan elämästä