Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Kaleva Live: Lipon ko­ti­pe­lien viikko jatkui Rak­si­las­sa, ou­lu­lai­set iskivät sar­ja­jum­bon kimp­puun – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta tästä

Kaleva näytti tilaajilleen Lippo–Ulvila -ottelun selostettuna monikameralähetyksenä.

Kaleva näytti tilaajilleen Lippo–Ulvila -ottelun selostettuna monikameralähetyksenä.

Suora lähetys Raksilasta käynnistyi kello 15.45 ja itse ottelu alkoi kello 16.