Miesten Ykköspesis
Viimeisin 12 tuntia
Lippo lentää lauantaiksi Haminaan kevyin mielin – "Emme saaneet purettua edes ykköstilannetta, joka on toiminut meillä kuin junan vessa"

Lippo lentää lauan­taik­si Ha­mi­naan kevyin mielin – "Emme saaneet pu­ret­tua edes yk­kös­ti­lan­net­ta, joka on toi­mi­nut meillä kuin junan vessa"

20:42 1
Tilaajille
Myrskyn jälkeen oli Jimin show-päivä, joka oli lähellä päättyä punaiseen korttiin – "Luojan kiitos kautta on enää näin vähän jäljellä"

Myrskyn jälkeen oli Jimin show-päi­vä, joka oli lähellä päättyä pu­nai­seen kort­tiin – "Luojan kiitos kautta on enää näin vähän jäl­jel­lä"

20:17 3
Tilaajille
Kuukausi
Keskiviikolle ennustettu syysmyrsky siirtää Lipon ottelun torstaille – "Ennustetut sääolot vaikuttavat todella poikkeuksellisilta"

Kes­ki­vii­kol­le en­nus­tet­tu syys­myrs­ky siirtää Lipon ottelun tors­tail­le – "En­nus­te­tut sääolot vai­kut­ta­vat todella poik­keuk­sel­li­sil­ta"

15.09.2020 12:56 0
Lippo otti ensimmäisen askeleen kohti Superpesistä, Hamina jäi oululaisten jalkoihin

Lippo otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen kohti Su­per­pe­sis­tä, Hamina jäi ou­lu­lais­ten jal­koi­hin

12.09.2020 19:06 3
Lippo tietää finaalisarjan vastustajan Haminan tasokkuuden – Taistelu alkaa lauantaina Raksilassa

Lippo tietää fi­naa­li­sar­jan vas­tus­ta­jan Haminan ta­sok­kuu­den – Tais­te­lu alkaa lauan­tai­na Rak­si­las­sa

11.09.2020 21:48 0
Tilaajille
Kokemus, jota ei voi ostaa kaupasta – Lipon Ari Lankinen odottaa keskiviikkoillan ratkaisupeliä malttamattomana: "Näiden hetkien vuoksi pelaamme pesäpalloa"

Ko­ke­mus, jota ei voi ostaa kau­pas­ta – Lipon Ari Lan­ki­nen odottaa kes­ki­viik­ko­il­lan rat­kai­su­pe­liä malt­ta­mat­to­ma­na: "Näiden hetkien vuoksi pe­laam­me pe­sä­pal­loa"

08.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Lippo löi Kuopion vuorokaudessa köysiin – "Kyllähän siinä Kuopion poikien päät painuivat"

Lippo löi Kuopion vuo­ro­kau­des­sa köysiin – "Kyl­lä­hän siinä Kuopion poikien päät pai­nui­vat"

06.09.2020 20:36 3
Tilaajille
Lippo selvitti ensimmäisen ottelupallon rimaa hipoen – "Saimme tästä pelistä paljon happea"

Lippo sel­vit­ti en­sim­mäi­sen ot­te­lu­pal­lon rimaa hipoen – "Saimme tästä pelistä paljon happea"

05.09.2020 20:46 5
Tilaajille
Lipon nousuhaaveille raju takaisku – "Sitten olisin huolissani, jos tietäisin kaverin olevan meitä parempi"

Lipon nou­su­haa­veil­le raju ta­ka­is­ku – "Sitten olisin huo­lis­sa­ni, jos tie­täi­sin kaverin olevan meitä pa­rem­pi"

02.09.2020 21:24 4
Tilaajille
Voimalla kolmen Salmelan – Lippo hakee nousua Superpesikseen joukkueella, jonka kolme jäsentä on samasta perheestä

Voi­mal­la kolmen Sal­me­lan – Lippo hakee nousua Su­per­pe­sik­seen jouk­kueel­la, jonka kolme jäsentä on samasta per­hees­tä

01.09.2020 20:30 0
Tilaajille
Lippo hermoili välierien ensimmäisen kiinnityksen Kuopiolle – "Ei näitä voiteta, jos ollaan löpsynlöpsyn"

Lippo her­moi­li vä­li­erien en­sim­mäi­sen kiin­ni­tyk­sen Kuo­piol­le – "Ei näitä voi­te­ta, jos ollaan löp­syn­löp­syn"

30.08.2020 20:34 3
Tilaajille
Lipon runkosarjakaudelle onnellinen loppu – piikkipaikalta jahtaamaan sarjanousua

Lipon run­ko­sar­ja­kau­del­le on­nel­li­nen loppu – piik­ki­pai­kal­ta jah­taa­maan sar­ja­nou­sua

21.08.2020 21:28 1
Tilaajille
Vanhemmat
Positiiviseen taloudelliseen tulokseen tähtäävä Lippo valmistautuu jo kulisseissa Superpesikseen – seurapomo Lähteenmäki: ”Tällä joukkueella ei Superissa pärjätä”

Po­si­tii­vi­seen ta­lou­del­li­seen tu­lok­seen täh­tää­vä Lippo val­mis­tau­tuu jo ku­lis­seis­sa Su­per­pe­sik­seen – seu­ra­po­mo Läh­teen­mä­ki: ”Tällä jouk­kueel­la ei Su­pe­ris­sa pär­jä­tä”

13.08.2020 21:42 2
Tilaajille
Lipon tähtäin tiukasti pudotuspeleissä – "Meitä on hankala voittaa kolmesti, kun kaikki äijät ovat terveenä ja joukkue viritetty huippuiskuun"

Lipon tähtäin tiu­kas­ti pu­do­tus­pe­leis­sä – "Meitä on hankala voittaa kol­mes­ti, kun kaikki äijät ovat ter­vee­nä ja joukkue vi­ri­tet­ty huip­puis­kuun"

08.08.2020 19:48 2
Tilaajille
Tunteet kävivät kuumina Lipon ja Simon Kirin paikallisottelussa, jota värittivät 23 juoksua ja punainen kortti – "Tämä oli mahtava pesäpallopeli"

Tunteet kävivät kuumina Lipon ja Simon Kirin pai­kal­li­sot­te­lus­sa, jota vä­rit­ti­vät 23 juoksua ja pu­nai­nen kortti – "Tämä oli mahtava pe­sä­pal­lo­pe­li"

06.08.2020 22:08 1
Tilaajille
Lipon jokeritykki Markus Hallasuolle sattui musta päivä, Hamina korjasi voiton

Lipon jo­ke­ri­tyk­ki Markus Hal­la­suol­le sattui musta päivä, Hamina korjasi voiton

18.07.2020 22:07 1
Tilaajille
Hallasuo hurjassa vireessä, kun Lippo jatkoi voittokulkuaan

Hal­la­suo hur­jas­sa vi­rees­sä, kun Lippo jatkoi voit­to­kul­kuaan

03.07.2020 21:22 2
Asennetestistä hyväksytty – Lippo selvitti hankalan Simon-vierailun puhtain paperein: "Oli tekemistä, jota haluan nähdä syksylläkin"

Asen­ne­tes­tis­tä hy­väk­syt­ty – Lippo sel­vit­ti han­ka­lan Si­mon-vie­rai­lun puhtain pa­pe­rein: "Oli te­ke­mis­tä, jota haluan nähdä syk­syl­lä­kin"

28.06.2020 20:27 0
Oulun Lippo tavoittelee nousua pääsarjaan – "Tarkoitus on olla syksyllä huippuiskussa."

Oulun Lippo ta­voit­te­lee nousua pää­sar­jaan – "Tar­koi­tus on olla syk­syl­lä huip­puis­kus­sa."

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Oranssi pinta hohtaa uutuuttaan – Raksilan pesäpallostadion sai hartaasti odotetun uuden hiekkatekonurmen, joka on entistä turvallisempi ja pehmeämpi

Oranssi pinta hohtaa uu­tuut­taan – Rak­si­lan pe­sä­pal­lo­sta­dion sai har­taas­ti odo­te­tun uuden hiek­ka­te­ko­nur­men, joka on entistä tur­val­li­sem­pi ja peh­meäm­pi

29.05.2020 07:00 0
Tilaajille