Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Miesten Ykköspesis
Kuukausi

Kom­ment­ti: Lippo nukkui onnensa ohi

19.09.2021 21:34 5
Tilaajille

Lipolle tulossa kym­me­nien tu­han­sien eurojen ta­lou­del­li­nen tappio – pet­ty­nyt seu­ra­po­mo Mika Läh­teen­mä­ki: "Jouk­kue ei pe­lan­nut ko­ko­nai­suu­te­na yhtään hyvää peliä"

19.09.2021 21:26 73
Tilaajille

Lippo riisui vas­tus­ta­jan­sa aseista pu­do­tus­pe­li­avauk­ses­sa – "Emme jou­tu­neet ko­vil­le"

01.09.2021 20:25 3
Tilaajille

Lippo lähtee piik­ki­pai­kal­ta jah­taa­maan sar­ja­nou­sua – "Tästä ei jaeta pyttyjä tai pal­kin­to­ja"

29.08.2021 21:09 2
Tilaajille
Vanhemmat

Kaleva Live: Lipon run­ko­sar­jan vii­mei­ses­sä ko­ti­pe­lis­sä mi­tat­tiin jouk­kueen asen­net­ta kär­ki­pe­lin jälkeen – katso ot­te­lu­tal­len­ne täältä

22.08.2021 15:30 13
Tilaajille

Kaleva Live: Lippo sai huip­pu­ot­te­lus­sa vas­taan­sa Puijon Pe­sik­sen – katso ottelun tal­len­ne täältä

21.08.2021 18:25 10
Tilaajille

Kaleva Liven lauan­tai: Lippo ja Puijon Pesis rat­kai­se­vat sarjan huip­pu­ot­te­lus­sa Yk­kös­pe­sik­sen voit­ta­jan, HauPa saa vas­taan­sa Pal­lo-Ii­rot – kuun­te­le pe­sik­sen kär­ki­mat­sin ennakko pod­cas­ti­na

20.08.2021 18:30

Lipon yli­voi­ma vei suu­rim­man nau­tin­non – Niko Kor­ho­sen louk­kaan­tu­mi­nen latisti tun­nel­maa

15.08.2021 20:28 4
Tilaajille

Kaleva Live: Lippo palasi pienen tauon jälkeen to­si­toi­miin, Rak­si­las­sa vastaan asettui Ikaa­lis­ten Tarmo – katso ottelun tal­len­ne täältä

15.08.2021 15:30 1
Tilaajille

Lippo mielii ta­kai­sin sar­ja­kär­keen Ikaa­lis­ten Tarmon kus­tan­nuk­sel­la – Kaleva näyttää ottelun suorana

15.08.2021 09:15

Pe­laa­ja, pe­lin­joh­ta­ja ja taus­ta­pi­ru mukaan Lipon omis­ta­ja­por­taa­seen – Mika Läh­teen­mä­ki leik­ka­si omis­tus­osuut­taan ja siirtyy ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

05.08.2021 09:28 9
Tilaajille

Lippo murjoi Simon Kirin Poh­jois-Suo­men pai­kal­lis­ot­te­lus­sa – "Jos heille antaa vähän vauh­tia, niin he kyllä saavat vireen päälle"

04.08.2021 21:59 2
Tilaajille

Kaleva live: Simon Kiri ja Oulun Lippo tais­te­li­vat poh­joi­sen her­ruu­des­ta – katso ottelun tal­len­ne

04.08.2021 22:24 8
Tilaajille

Poh­joi­sen herruus pe­sä­pal­los­sa rat­keaa, kun Simon Kiri ja Oulun Lippo koh­taa­vat toisen kerran – Kaleva näyttää ottelun suorana

04.08.2021 14:17

Lippo pieksi palloa kohti Ky­rös­jär­ven rantaa – "Miten kaunis miljöö, jossa on joka puo­lel­la tilaa lä­pi­lyön­neil­le"

31.07.2021 18:38
Tilaajille

16 juoksua ei riit­tä­nyt Lipolle voit­toon – "Olemme kui­ten­kin kaukana val­miis­ta"

28.07.2021 22:09 7
Tilaajille

Kaleva Live: Miesten Yk­kös­pe­sik­sen kär­ki­kamp­pai­lus­ta muo­dos­tui to­del­li­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä – katso ottelun tal­len­ne

28.07.2021 21:04 7
Tilaajille

Yk­kös­pe­sik­sen kärkeen noussut Lippo saa tehdä täyden päi­vä­työn, kun sarjan kär­ki­kamp­pai­lus­sa vastaan asettuu Kannus – Kaleva näyttää ottelun suorana

28.07.2021 11:30 5

Lippo ral­lat­te­li ja takoi Laukaan Ur­hei­li­jat maan rakoon, mutta pe­lin­joh­ta­ja Markku Hylkilä ei pomp­pi­nut rie­mus­ta: "Vii­mei­nen si­sä­vuo­ro pois lukien pe­la­sim­me suoraan sa­not­tu­na aika sur­keas­ti"

24.07.2021 19:47
Tilaajille

Kol­mes­ta edel­li­ses­tä ot­te­lus­taan täydet pinnat ke­rän­neel­lä Lipolla oli mah­dol­li­suus nousta Yk­kös­pe­sik­sen kärkeen – katso Lip­po–­Lau­kaa -ot­te­lun tal­len­ne täältä

24.07.2021 15:30
Tilaajille