Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kak­si­suun­tai­nen mie­li­ala­häi­riö vei Henna Saa­ren­ke­dol­ta ra­kas­ta­man­sa työn, mutta sitten hän alkoi kir­joit­ta­maan vai­keuk­sis­taan – kuun­te­le esi­kois­kir­jai­li­ja Saa­ren­ke­don tarina

Onnellinen hullu -kirjan kirjoittanut Henna Saarenketo Radio Kalevassa
Onnellinen hullu -kirjan kirjoittanut Henna Saarenketo Radio Kalevassa
Kuva: Tuukka Myllymäki

Kun Henna Saarenketo joutui lopettamaan työnsä tanssinopettajana, joutui hän vakavan paikan eteen. Oli löydettävä uusi suunta sekä päästävä takaisin jaloilleen. 20 vuotta mielenterveyden kanssa kamppaillut Saarenketo sai kaipaamansa avun Oulun mielenterveyspalveluista ja alkoi kirjoittaa kaikkea kokemaansa ylös. Motiivina kirjalle oli tarve antaa ääni ja kasvot kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle, joka ymmärretään vielä aika yksioikoisesti.

Kuuntele esikoiskirjailija Saarenkedon haastattelu. Toimittajana Tuukka Myllymäki.