Tilaajille

Kaksi po­lii­sin tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­nut­ta sai Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta va­roi­tuk­set - asia­kir­ja­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tu jul­ki­suus­lain vaa­ti­mal­la tavalla

Oikeus ei pitänyt tekoa vähäisenä kun ottaa huomioon asianosaisjulkisuuden toteutumisen tärkeyden.

Julkisuuslain vastainen toiminta asiakirjapyyntöihin vastaamisessa toi perjantaina virkarikostuomiot kahdelle poliisin tutkinnanjohtajana toimineelle ylikomisariolle.

Oulun käräjäoikeus katsoi, että he rikkoivat kahta julkisuuslain kohtaa ja antoi heille varoitukset tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.