Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Kaksi kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa sai sakot lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta – ti­la­si­vat kun­nal­le tuot­tei­ta ja saivat lah­ja­kor­tit

Kaksi pohjoispohjalaisessa kunnassa työskennellyttä kiinteistönhoitajaa sai keskiviikkona sakkorangaistukset Oulun käräjäoikeudelta.

Heillä oli työtehtäviensä vuoksi valtuudet tehdä hankintoja, jotka liittyvät kunnossapitoon. He tilasivat kunnan käyttöön tuotteita eräältä yritykseltä ja ottivat vastaan sen tilaajalahjana lähettämän kauppaketjun lahjakortin.