Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

Oulun kaupunki toteutti viime vuonna Kohti hiilineutraalia Oulua -ympäristöohjelmaan, jonka toteutumasta on nyt valmistunut raportti


Kaupunki alkoi viime toteuttaa uutta ympäristöohjelmaa Kohti hiilineutraalia Oulua, jonka ansiosta joukkoliikenteen määrä lisääntyi selvästi.
Kaupunki alkoi viime toteuttaa uutta ympäristöohjelmaa Kohti hiilineutraalia Oulua, jonka ansiosta joukkoliikenteen määrä lisääntyi selvästi.
Kuva: Jussi Korhonen

Viime vuonna Oulun kaupunki alkoi toteuttaa ympäristöohjelmaa Kohti hiilineutraalia Oulua, josta on valmistunut toteutuman raportti. Se käsittää ison joukon toteutuneita ympäristötoimia.

Yksi merkittävimmistä viime vuoden ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista oli joukkoliikenteen lisääntyminen. Määrä kasvoi 6,5 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Uusia yhteyksiä luotiin Kivikkokankaan ja keskustan välille, ja yleensä vuoroja lisättiin useilla linjoilla. Vuoteen 2030 ulottuva Oulun joukkoliikennestrategia valmistui myös viime vuonna.

Raportin mukaan Oulussa pysyi asemakaava-alueille rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuus edelleen korkeana. Asukkaiden määrä keskustassa ja määritellyillä täydennysrakentamisalueilla kasvoi 1 590 henkilöllä.

Maininnan arvoiseksi teoksi katsotaan myös Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman aloittaminen ja Suistokaupunkivision hyväksyminen. Niihin liittyvät vuoden 2025 Oulun asuntomessujen suunnittelun aloittaminen Hartaanselälle.

Takapakkiakin tuli: puun osuus väheni kaukolämmön tuotannossa, kun samalla turpeen osuus kasvoi. Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta pyrittiin parantamaan muun muassa lisäämällä uusiutuvan aurinkoenergian osuutta lämmityksessä.

Korjausrakentamista ohjattiin rakennusvalvonnassa siten, että säästöjä kertyi muun muassa taloussähkön ja lämmön kulutuksessa.

Kiertokaaren jätteenkäsittelytoiminnoista syntyvällä biokaasulla korvattiin 1,6 miljoonaa litraa fossiilista polttoainetta. Kaikki polttokelpoinen jäte ja biojäte ohjattiin hyötykäyttöön. Jätteenpolttolaitokselle toimitetun jätteen ja biojätteen määrät asukasta kohti kasvoivat edellisestä vuodesta.

Oululaisten vedenkulutus pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, ja se on ollut alle keskimääräisen valtakunnallisen tason.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina ympäristöohjelman raportin ja lähetti sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.