Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä ve­si­voi­ma­lai­tok­sel­ta osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Kemissä – vedessä kellui sty­rok­sia

Pelastuslaitoksen saama ihmisen pelastustehtävä osoittautui Kemissä kaikeksi onneksi vääräksi hälytykseksi.

Hälytys veden varaan joutuneesta ihmisestä Kemijoessa Kemin Isohaaran voimalaitoksen pohjoispuolella tuli pelastuslaitokselle puoli viiden aikaan helatorstaina.