Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Ho­vi­oi­keus sovelsi isyys­la­kia äi­tiy­den sel­vit­tä­mi­seen – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio ku­mot­tiin, nainen ja lapsi mää­rät­tiin oi­keus­ge­neet­ti­seen tut­ki­muk­seen

Hovioikeuden mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö edellyttää, että nainen saa mahdollisuuden selvittää äitiytensä tuomioistuinkäsittelyssä.

Rovaniemen hovioikeus antoi ratkaisunsa tällä viikolla.
Rovaniemen hovioikeus antoi ratkaisunsa tällä viikolla.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen hovioikeus on antanut ratkaisunsa poikkeuksellisesta oikeustapauksesta.

Siinä oli kyse ulkomaalaistaustaisesta naisesta, joka saapui Suomeen turvapaikanhakijana kahden lapsen kanssa.